ข้อมูล eBook

ชื่อ: SOS comics2 PHOBIA

สำนักพิมพ์: อนิศ ดิสทริบิวชั่น

หมวดหลัก: เบ็ดเตล็ด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เคยตั้งคำถามกับตัวเองมั้ย? ว่าเริ่มรู้สึกถึง "ความกลัว" เมื่อไหร่ทำไมถึงกลัว หรือความกลัวคือสิ่งที่เราไม่รู้ไม่อาจพิสูจน์ได้ ยามเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคง…