ข้อมูล eBook

ชื่อ: SOS comics1 อะโพคาลิปส์ : โลกาวิบัติ

สำนักพิมพ์: อนิศ ดิสทริบิวชั่น

หมวดหลัก: เบ็ดเตล็ด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การ์ตูน Sos Comics : Apocalypse โลกาวิบัติ" เล่มนี้กำลังบอกเรื่องราวสถานการณ์ความน่าสนใจเพื่อสื่อความหมายบางอย่างให้ผู้อ่าน ในรูปแบบของการ์ตูนโดยนักเขียนมืออาชีพนักวาดภาพประกอบ และนักวาดดิจิตอลเพ้นท์ และหวังว่าพวกคุณคงจะได้สัญญณที่ส่งไปหา และเตรียมรัมือกับวันโลกแตกที่กำลังมาถึง "ถ้าคุณเหลือเวลาอีก 5 นาที คุณจะทำอะไร...