ข้อมูล eBook

ชื่อ: Joe the Secret เล่ม 6

สำนักพิมพ์: อนิศ ดิสทริบิวชั่น

หมวดหลัก: เบ็ดเตล็ด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

แพลงก์ตอนมีอายุแค่ 49 วัน...ความจริงนี้กลายเป็นอดีตไปแล้ว เมื่อเคนพาเผ่าพันธุ์ที่แสนต่ำต้อยก้าวข้ามข้อจำกัดเพื่อนำไปสู่การปลดปล่อย!