ข้อมูล eBook

ชื่อ: Joe the Secret เล่ม 5

สำนักพิมพ์: อนิศ ดิสทริบิวชั่น

หมวดหลัก: เบ็ดเตล็ด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ฆาตกรต่อเนื่องใส่หน้ากากผู้ออกล่าเหยื่อด้วยฉมวกและประโยคคำถามก่อนสังหาร "แกเป็นนักการเมืองใช่ไหม?"