ข้อมูล eBook

ชื่อ: 108 Q&A แต่งภาพดิจิตอล

ผู้แต่ง: กิติยา  ศรีสุข

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับกล้อง
- แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับมุมมองและองค์ประกอบของภาพ
- แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับแสงและสีของภาพ
- แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับบุคคลในภาพ
- แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับวิวทิวทัศน์
- แก้ปัญหาภาพถ่ายเกี่ยวกับการใช้เทคนิคในการถ่ายภาพให้น่าสนใจ
- ตกแต่งและแก้ไขภาพด้วยแสงและสี
- ตกแต่งและแก้ไขภาพด้วยเทคนิคพิเศษ
- ตกแต่งและแก้ไขภาพด้วยการรีทัชและตัดต่อ
- แก้ปัญหาการนำภาพไปใช้และปัญหาอื่นๆ ทั่วไป