ข้อมูล eBook

ชื่อ: 69 : 6 นักข่าว 9 (ก้าว) เดินทาง

ผู้แต่ง: ลักษณ์ เกษมสุข - ลีลี่, โจว - หมูหลุม,พัดชา - ชาดาดา,ชิน - มะขิ่น

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บ่อยครั้งที่นักข่าวได้ไปต่างประเทศ...แม้จะไม่ได้ตายตัวเหมือนกฎฟิสิกส์ของนิวตัน แต่ประโยคข้างบนเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่บิดพลิ้วนัก หากใครได้ลองมาสวมอาชีพนักข่าว ไม่มากก็น้อยต้องเคยได้เดินทางอยู่เนืองๆไม่ว่าตามนายกฯ ตามรัฐมนตรี ตามปลัดกระทรวง ตามผู้บริหาร ตามดารา ตามนักร้อง ตามทีมฟุตบอล ตามไปโรดโชว์ตามไปเทรดโชว์ ตามไปดูงาน ตามไปสำรวจเส้นทาง ฯลฯแต่ถ้านำประโยคนั้นมาตีความในเชิงลึก การไปต่างประเทศในความรู้สึกของนักข่าว ยืนอยู่ในจุดที่ห่างหลายก้าวกับความรู้สึกที่คนภายนอกมองเข้ามา