ข้อมูล eBook

ชื่อ: Joe the Secret เล่ม 7

ผู้แต่ง: สุทธิชาติ ศราภัยวานิช

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

C.O.P.A หน่วยงานเฉพาะกิจที่รวบรวมสมาชิกต่างคุณธรรมตัวแปรสำคัญระหว่างนิวยอร์ก และรัฐอิสระแพลงก์ตอน