ข้อมูล eBook

ชื่อ: Together We Are One

ผู้แต่ง: THICH NHAT HANH

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ Together We Are One: Honoring Our Diversity, Celebrating Our Connection มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ต้องการการโอบกอดความแตกต่าง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความแตกแยก เพราะเป็นหนังสือที่บอกเล่าถึงความคิดอ่านของท่านอาจารย์
ติช นัท ฮันห์ เกี่ยวกับการนำหลักธรรมะ และการปฏิบัติธรรมตามแนวทางเจริญสติ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีปรองดอง หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลายในสังคม ที่มีความแตกต่าง ทั้งด้านเชื้อชาติ สีผิว ภูมิหลังและประสบการณ์แห่งชีวิต แต่ทว่าทุกชีวิตในสังคมยังคงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เนื่องจากได้เรียนรู้ที่จะยึดมั่นในหลักธรรมะ และปฏิบัติธรรมตามแนวทางเจริญสติ ซึ่งเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมานี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจ และแนวทางการปฏิบัติตน ที่จะช่วยให้ผู้คนในสังคมได้เจริญรอยตาม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในท่ามกลางความแตกต่าง เพราะสุดท้ายแล้ว เราทั้งผองคือพี่น้องกัน