ข้อมูล eBook

ชื่อ: กระโดดโลดเต้น

ผู้แต่ง: พาส เอดูเคชั่น

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือคำคล้องจองชวนเด็ก ๆ มาเล่นสมมุติเป็นสัตว์ต่างๆ ตั้งแต่ กบ ตั๊กแตน กระต่าย ลูกแกะ ม้า และจิงโจ้ ตั้งท่าให้เหมาะแล้วกระโดดเลียนแบบให้เหมือนสัตว์ตัวนั้น ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ มัดใหญ่ ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์