ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความเป็นมนุษย์ กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุด ความจริง ความงาม ความดี

ผู้แต่ง: ศ.นพ.ประเวศ วะสี

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

...เมื่อเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับทั้งหมด จะรู้สึกว่า "เรา" กับ "จักรวาล" เป็นหนึ่งเดียวกัน หายใจเข้า...จักรวาลทั้งหมดก็เข้ามาเชื่อมกับตัวเรา หายใจออก..."ตัวเรา" ก็ไปเชื่อมกับ "จักรวาล" ทั้งหมด จะเกิดความรู้สึกนึกคิดใหม่อย่างแปลกประหลาดที่เรียกว่าจิตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง บางคนเรียกว่ามีความรู้สึกอันเป็นทิพย์ บางคนเรียกว่าเกิดจิตสำนึกใหม่ (New Consciousness) มีความสุขล้ำลึก มีพลัง ดื่มด่ำกับความงามในสรรพสิ่ง และมีความรักอันไพศาล...(จากปกหลัง)