ข้อมูล eBook

ชื่อ: คอยอีกนิดนะ

ผู้แต่ง: พาส เอดูเคชั่น

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ขนฟู กระรอกน้อย เฝ้าคอยกินมะม่วงสุกอย่างใจจดจ่อ เวลาผ่านไปจากวันอาทิตย์จนถึงเสาร์ ขนฟูจึงได้กินมะม่วงสุกสมความตั้งใจ นิทานภาพแสนน่ารัก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ สอนให้เด็กรู้จักและเห็นคุณค่าของการรอคอย สอดแทรกการสอนชื่อวันและการนับ