ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือสร้างธุรกิจแฟรนไชส์

ผู้แต่ง: แฟรนไชน์โฟกัส

สำนักพิมพ์: แฟรน์ไชส์โฟกัส

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คู่มือสร้างธุรกิจแฟรนไชส์