ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียนรู้และใช้งาน NOTEBOOK & Ultrabook ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: พิษณุ ปุระศิริ

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สอนใช้งาน Windows 7 และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง
- สอนใช้งาน Social Network ดังๆ อาทิเช่น Facebook, Twitter
- สอนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสารพัดรูปแบบ
- คู่มือเลือกซื้อและปรับแต่งเครื่อง Notebook และ Ultrabook