ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตื่น แนะนำสถานปฏิบัติธรรม ที่ทำให้คุณตื่น..ทั้งๆ ยังหลับตา

ผู้แต่ง: ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ

สำนักพิมพ์: พาบุญมา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆ ในทั่วทุกภาคของเมืองไทย เพื่อให้คุณผู้อ่านที่สนใจได้ฝึกปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ โดยให้ข้อมูลอย่างละเอียดตั้งแต่ การเตรียมตัว ประวัติของสถานที่ จุดเด่น หลักสูตรการปฏิบัติธรรม ตารางกิจกรรม การเดินทาง ตลอดจนการแบ่งปันเรื่องราวความคิดและชีวิตของผู้ที่ศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง เพื่อให้คุณผู้อ่านเข้าใจอาการ "ตื่น" ในแง่ "พุทธะ" ที่มีความหมายว่า "ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน" อย่างแท้จริง