ข้อมูล eBook

ชื่อ: จำศัพท์… กริยาญี่ปุ่น

ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การเรียนภาษากับการท่องศัพท์เป็นของคู่กันเสมอ ยิ่งเรียนสูงขึ้นก็จำเป็นต้องรู้ศัพท์มากขึ้น เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำศัพท์ที่เราเลือกท่องนั้นเป็นคำที่เป็นและจะได้ใช้ในชีวิตจริง จากนี้ไป น้องแอนและพี่โย จะมาช่วยผู้เรียนทุกท่านเอง