ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผ่าบัลลังก์จักรพรรดิโสมแดง

ผู้แต่ง: บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์, สุดา มั่งมีดี, อุไรวรรณ นอร์มา

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

...ทั้งๆ ที่เพื่อนผู้พี่อย่างจีนหันไปใช้ระบบ "สังคมนิยมแบบตลาดที่มีลักษณะพิเศษของจีน"เพื่อเข้าหาระบบทุนนิยม รัสเซียก็ปรับ, เวียดนามก็เปลี่ยน, แม้คิวบาก็หาเหตุที่จะเอาตัวเองออกจากระบบ "คอมมิวนิสต์ตกขอบ"ที่ทำให้การขับเคลื่อนสู่การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่เกาหลีเหนือไม่ขยับ, ไม่เขยื้อน...อีกทั้งยังยืนหยัดที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อเป็นอำนาจต่อรองกับสหรัฐ และพรรคพวกสายนี้ที่มีเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นแนวร่วม มาวันนี้ "จักพรรดิแดง"รุ่นที่สามคือ "คิม จอง อึน" ซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยความยากลำบากว่าจะสามารถนำพาเกาหลีเหนือให้ดำรงความเป็น"กูไม่แคร์สื่อ" ได้ต่อไปอีกได้อย่างไร...