ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลูกรักของพ่อแม่

ผู้แต่ง: วศิน อินทสระ

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

๑. ทำให้ท่านสบายใจ ไม่ทำ ให้ท่านน้ำตาตกด้วยความทุกข์เพราะเรา ถ้าจะมีน้ำตาก็ให้เป็นน้ำตาแห่งความปลาบปลื้ม ยินดีที่เห็นเราเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม
๒. รับทำกิจของท่านที่ชอบธรรม ช่วยเหลือท่านในกิจการต่างๆ
๓. ดำรงวงศ์ตระกูล คือทำให้ตระกูลยั่งยืน มีเกียรติคุณดีงาม
๔. ประพฤติตนเป็นคนสมควรที่จะได้รับทรัพย์มรดก
๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่านบ้างตามสมควร
เนื้อหาของเรื่องเป็นจดหมายจากพ่อบ้างแม่บ้าง เขียนถึงลูก ซึ่งยังเรียนหนังสืออยู่ระดับมัธยม ผู้เขียนต้องการให้เป็นหนังสือสอนเยาวชน ได้ทราบว่าบางคนอ่านแล้วรู้สึกพอใจ ได้ส่งไปให้ลูกซึ่งเรียนอยู่ต่างประเทศให้หนังสือนี้สั่งสอนลูกแทนตน ฟังแล้วรู้สึกปลื้มใจ