ข้อมูล eBook

ชื่อ: สบายใจ

ผู้แต่ง: พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คนส่วนมากมักคิดว่า เราไม่ได้ทำชั่ว
แต่ทำไมถึงยังทุกข์ ยังกังวล ยังวุ่นวายใจ
ที่สำคัญเราทำให้คนที่อยู่รอบๆ ตัวเราทุกข์ไปด้วย
หนังสือ สบายใจ ได้นำเนื้อหาจากหนังสือ ทุกขเวทนา และ สอนคนขี้บ่น มารวมเป็นเล่มใหม่ พระอาจารย์ท่านได้ยกเอาแนวทางปฏิบัติของครูบาอาจารย์หลายท่าน รวมถึงประสบการณ์ตรงของท่านเอง มาเป็นตัวอย่างและวิธีการบรรเทาขจัดทุกขเวทนา เพื่อชี้นำแนวทางที่ถูกต้องในการต่อสู้กับความทุกข์ พร้อมบอกวิธีคิดที่ทำให้เกิดกำลังใจหึกเหิม เอาชนะความทุกข์ได้ ไม่ว่าความทุกข์นั้นมาจากความคิดตัวเองหรือสิ่งรอบตัว พร้อมยกระดับไปสู่การวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้หลุดพ้นความทุกข์อย่างถาวร
ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้ จะปลูกฝังแนวคิดใหม่ๆ ไม่ให้เรากลัวความทุกข์ แต่ให้เราเผชิญหน้าและทำความรู้จักกับความทุกข์อย่างเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมทุกข์ และให้เข้าใจความหมายของคำว่า ผิด ถูก ชั่ว ดี อย่างถ่องแท้ตามธรรม มองเห็นโลกตามจริง เมื่อนั้นเราก็จะได้เข้าถึง ความสบายใจอย่างยั่งยืน ดังคำของครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้ว่า
"เราควรศึกษาและหัดพิจารณาทุกขเวทนาเอาไว้บ้าง ในภายภาคหน้าถ้าเราประสบกับทุกขเวทนา เราจะสามารถพิจารณาทุกขเวทนาได้ถูกต้อง สามารถยกเอาทุกขเวทนาเป็นอารมณ์กรรมฐาน อาจจะทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรม ก็เป็นได้"