ข้อมูล eBook

ชื่อ: สติเป็นธรรมเอก

ผู้แต่ง: พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความประมาท ขาดสติ เป็นหนทางแห่งความตาย
ความไม่ประมาท การเจริญสติ เป็นหนทางแห่งพระนิพพาน
ความประมาท ขาดสติ หมายถึง...คนที่มีนิสัยขี้โกรธ
ขี้โมโห ขี้น้อยใจ ขี้อิจฉา ขี้ฟุ้งซ่าน ฯลฯ
ไม่ว่าจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี มียศ มีอำนาจ มากขนาดไหน
ถ้ามีขี้อยู่ในใจ ทำให้ทุกข์ เศร้าหมอง บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาท
แม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว คือตายจากความสุขและคุณงามความดี