ข้อมูล eBook

ชื่อ: เซอลามัต อินโดนีเซีย (ชุดประชาคมอาเซียนฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประชาคมอาเซียน เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมพร้อม
เรียนรู้อย่างเข้าใจกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในรูปแบบ “ฉบับการ์ตูน”
-ประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน -เอกลักษณ์ของชาติและเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
-ภูมิศาสตร์ของประเทศและอาณาเขตติดต่อ -เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
-การศึกษา ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม