ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งจีน 30 ชม.

ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ภาษาจีนใคร ๆ ก็พูดได้
พูดภาษาจีนอย่างมั่นใจและใช้ได้จริง เก่งจีน 30 ชม. มุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนภาษาจีนในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง ผ่านบทสนทนาง่าย ๆ จากกว่า 30 สถานการณ์ สอดแทรกไวยากรณ์และธรรมเนียมจีนที่ควรรู้