ข้อมูล eBook

ชื่อ: แก่นธรรมคำคมพระพุทธเจ้า

ผู้แต่ง: นารีรัตน์ อ. พิพัฒน์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นสิ่งประเสริฐอันแสนมหัศจรรย์ ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่มวลมนุษยชาติ ธรรมทั้งมวลนี้ล้วนเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นจริงภายใต้กฎแห่งธรรมชาติทั้งสิ้น แม้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ ความเจริญทางเทคโนโลยีของสังคมโลกได้เกิดขึ้นอย่างสูงสุด ซึ่งตรงกันข้ามกับความเจริญทางด้านจิตใจของมนุษย์ซึ่งนับวันมีแต่ลดและเสื่อมถอยลง แต่คำสอนหรือพระพุทธพจน์ของพระพุทธองค์กลับเป็นคำสอนที่นำมาปรับใช้ ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ กำจัดกิเลสในใจได้เป็นอย่างดี ธรรมพระพุทธองค์เป็นความจริง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน และช่วยให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างหมดจดสิ้นเชิง