ข้อมูล eBook

ชื่อ: แก่นแท้ปาจื่อ 10 คุณลักษณ์

ผู้แต่ง: Joey Yap (โจอี ยับ)

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: พยากรณ์-โหราศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่สามของชุด แก่นแท้ปาจื่อ (BaZi Profiling) ของโจอี ยับ ซึ่งเกิดจากความปรารถนาของเขาที่จะให้การศึกษาอภิปรัชญาจีนที่ซับซ้อนกลายเป็นศาสตร์ที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยได้วิเคราะห์ "ปาจื่อ" ออกเป็น 3 ระดับ ทั้ง "วันเจ้าธาตุคุณ : Your Day Master"...วันเจ้าธาตุ บ่งบอกถึงลักษณะอุปนิสัยพื้นฐานของคุณ บุคลิกภาพแท้จริงของคุณ รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ "โครงสร้างของคุณ : Your Structure)...โครงสร้าง เปิดเผยบุคลิกภาพของคุณที่สัมพันธ์กับโลก รูปแบบพฤติกรรม และทัศนคติในชีวิตของคุณ รวมถึง "คุณลักษณะของคุณ : Your Profile)...คุณลักษณะ บอกถึงรูปแบบการใช้ชีวิตเฉพาะตัวของคุณ และอธิบาย "สไตล์" ของคุณในการทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตคุณ
ถ่ายทอดด้วยสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช้ภาษาง่ายๆ แม้คนที่ไม่เคยมีความรู้ในศาสตร์ด้านนี้มาก่อน ก็สามารถเข้าใจและเห็นภาพตามได้โดยง่าย เมื่อคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ คุณจะรู้สึกสนุกกับการ "อ่าน" รูปแบบพฤติกรรมของคุณเอง และผู้คนที่รู้จักผ่านคุณลักษณ์ปาจื่อในแผนภูมิปาจื่อของคุณและพวกเขา ซึ่งมีหลายมุมน่าสนใจอย่างที่คุณเองอาจนึกไม่ถึงเลยทีเดียว!