ข้อมูล eBook

ชื่อ: ใจดี

ผู้แต่ง: พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การปฏิบัติในเบื้องต้น ให้สำรวมกาย วาจา
เป็นศีล คือ ไม่เบียดเบียน และฝึกจิตใจ พยายามคิดให้น้อยลง
และให้อารมณ์โกรธนั้นมีอายุสั้นลง คือ ปล่อยวางได้เร็วขึ้น
เห็นอะไร ได้ยินอะไร รู้อะไร ไม่ถูกใจ
หยุดทำ หยุดพูด หยุดคิด
หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ จนใจสงบ รู้สึกเบาสบาย
เมื่ออยากประสบผลสำเร็จในสิ่งใด ก็ให้ตั้งเป้าหมายไว้ตามสมควรแก่ฐานะ
ให้จิตใจตั้งมั่นไว้ที่ผลสำเร็จ และปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔
แต่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร เราก็มีความสุขอยู่ได้ในปัจจุบัน
เมื่อมีจิตใจดี มีความสบายใจแล้ว โอกาสที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จ
ในสิ่งที่ปรารถนาก็มีมากขึ้น