ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปลูกผม เปลี่ยนชีวิต

ผู้แต่ง: นพ. ธิติวัฒน์ วีรโรจน์รัชกุล

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่าน เลือกแก้ปัญหาให้กับเส้นผมที่คุณรักด้วยการศึกษาเชิงลึกให้เข้าใจถ่องแท้ เพราะในการเลือกศัลยกรรมปลูกผมไม่สามารถรื้อซ่อมมาแก้ไขได้ใหม่ง่ายเหมือนศัลยกรรมทั่วไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-01-13 01:07