ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไก่ดำ "เคยูภูพาน" ไก่พัฒนาสายพันธุ์เชิงพาณิชย์

ผู้แต่ง: มนตรี  แสนสุข

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ไก่ดำ “ เคยูภูพาน”ไก่พัฒนาสายพันธุ์เชิงพาณิชย์
ไก่ดำ สัตว์เศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่
สร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยง
สร้างคุณค่าทางอาหารให้ผู้บริโภค
รวมเทคนิคการเลี้ยงจากผู้พัฒนาสายพันธุ์
และเกษตรกรโดยตรง
"