ข้อมูล eBook

ชื่อ: บัตรช่วยจำอักษรฮิรางานะ

ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ฝึกหลักการเขียนตัวอักษรฮิรางานะให้สวย ถูกต้อง แต่ละตัวอักษรจะมีคำศัพท์พร้อมภาพประกอบและเสียง เพื่อฝึกการออกเสียงและฟังช่วยให้จำได้รวดเร็วขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-03-14 09:13