ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาญี่ปุ่น D.I.Y.

ผู้แต่ง: มิเอะ ชิเงโนะ, คาโอรุ เซกิ,  ชิซุเอะ นิชิกิมิ

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“ทบทวน” ความรู้ “เตรียมตัว” ก่อนสอบ “ฝึกฝน” ทักษะเพื่อเพิ่มความแม่นยำด้วยตนเอง รวมหัวข้อไวยากรณ์ชั้นต้นอย่างสั้น กระชับ เข้าใจง่าย