ข้อมูล eBook

ชื่อ: 80 คำกริยาวิเศษณ์ลงท้ายด้วย “ริ”

ผู้แต่ง: ณัฏฐิรา ทับทิม

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“คำกริยาวิเศษณ์ในภาษาญี่ปุ่น” ไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของประโยค แต่คนญี่ปุ่นนิยมใช้ “สื่ออารมณ์ความรู้สึก ลักษณะท่าทาง ฯลฯ” ยังไงล่ะ มาเรียนรู้ แล้วจะรู้ว่า ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นให้เป็นธรรมชาติ ไม่ยากอย่างที่คิด !!