ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่ง ‘คันจิ’ อย่างมีเทคนิค

ผู้แต่ง: รศ.ทัศนีย์  เมธาพิสิฐ

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อยากเก่งคันจิ ต้องจำคันจิอย่างมีเทคนิค !! แนะนำหลากหลายเทคนิคในการจดจำคันจิ โดยเริ่มตั้งแต่หลักการเขียนที่ถูกต้อง การทำความเข้าใจโครงสร้างของตัวอักษร รวมถึงเทคนิคการจำคันจิรูปแบบต่าง ๆ ทั้งคันจิพ้องเสียง คันจิพ้องรูป คำประสมคันจิ ฯลฯ พอรู้เทคนิคดี ๆ อย่างนี้แล้ว การเรียนรู้คันจิก็จะไม่ยากอีกต่อไป